fredag 18. juli 2014

Gluttsnipe

Gluttsnipa e travelt opptatt med unger for tida. Den ene sitter vakt i tretoppan mens den andre tar seg av ungene på bakken

Ingen kommentarer: