søndag 20. juli 2014

fredag 18. juli 2014

Gluttsnipe

Gluttsnipa e travelt opptatt med unger for tida. Den ene sitter vakt i tretoppan mens den andre tar seg av ungene på bakken

lørdag 12. juli 2014

Masse fugler i år

 Første kull observert 6. juni


80 andunger hittil i år