torsdag 26. april 2012

Redebygging

Samler hestehår til foring av redet

Ingen kommentarer: